OLEG BOYKO


Oļegs Boiko, speciāli žurnālam Forbes:

No raksta “Kā kļūt par miljardieri: jūsu “iekšējais dzenis” un citas svarīgas personības kvalitātes

“Pastāv viena kvalitāte, kuru es dēvēju par “iekšējo dzeni” — tā ir konsekventa, uzstājīga tiekšanās uz mērķu sasniegšanu, pastāvīgais nemiers, kad katrs rezultāts kļūst par starpnieksoli ceļā uz nākamo rezultātu. Un šī kvalitāte ir iedzimtā. Tā var izpausties agri vai vēlu, cita cilvēka, izveidojušos apstākļu ietekmē vai vienkārši pati no sevis. Bet bez šāda “iekšējā dzeņa” turpmākie panākumi nav iespējami”.

“Ja uzņēmējdarbības process ir izveidots tā, ka cilvēki, kuri tajā piedalās, ir apmierināti un laimīgi (katras – savā veidā), rezultāti arī sekos. Emocijas ir visjaudīgākais dzinulis, cilvēces vienīgā universālā valūta. Tādēļ ja jūs protat vadīt emocionālo spēku, jūs varat vadīt visu. Citiem vārdiem, visu apziņas biosfēru”.

“Ar ko vēl atšķiras veiksmīgie uzņēmēji? Vienlaicīga analītiskā intelekta esamība kopā ar radošumu, kā arī atjautīgumu un spēju atrast nestandarta pieejas. Vairākuma miljardieru stāstos ir viena kopīga pazīme – katrs no viņiem ir darījis diezgan pazīstamas lietas, bet krietni labāk par citiem. Pat Stīvs Džobss, lielos vilcienos, nav veicis nekādus jaunatklājumus”.

“Liela nauda un lielie panākumi nevar neietekmēt cilvēka raksturu. Cilvēks zināmā mērā ir ķīmiskais robots un darbojas atkarībā no tā, kāds viņam ir asins sastāvs un emocionālais fons dotajā konkrētajā brīdī. Piederoša lielā nauda izraisa paaugstināto psiholoģiskā stresa līmeni, prasot gribas mobilizāciju un galu galā noved pie risināmo problēmu straujas sarežģītības paaugstināšanās. Ja jūs esat nokļuvis labvēlīgajā situācijā un nejauši nopelnījis vairāk, nekā jums pienākas no dabas, tas būs apgrūtinoši jūsu psiholoģiskajam organismam, jūs varat pārdegt. Rezultātā jūs nonāksiet pēc definīcijas neērtajā situācijā, kura liks jums pieļaut kļūdu pēc kļūdas, kamēr jauniegūtā bagātība neizslīdēs caur jūsu pirkstiem”.

No raksta “Kā veidot partnerattiecības, izvairoties no interešu konflikta

“Visi manas dzīves periodi, izņemot sākumskolu, bija vētraini un pat ekstremāli. Es biju iekļuvis apstākļos, kuri mani pārbaudīja un demonstrēja man iespēju paļauties uz apkārt esošajiem cilvēkiem dažādās situācijās. Nereti nācās šķirties no partneriem, kuri nav attaisnojuši gaidas. Šķiršanās mēdza būt tajā skaitā ne tās labākās. Jebkura šķiršanās — tā ir krīzes situācija. Un tomēr visus savas uzņēmumus esmu dibinājis un turpinu dibināt uz partnerības pamata”.

“Partnerība — tā ir kompetenču un papildu iemaņu apmaiņa. Partneri ir jebkura projekta pamataktīvs un virzošais spēks jebkurā kompānijā. Viņi var būt investori, stratēģi, sarunveži, analītiķi (lietišķais viedums, kas pamatojas uz pieredzes, ir ļoti svarīga lieta) un pārvaldošie partneri. Kad ir nauda, visātrākais uzņēmējdarbības attīstības veids ir kompāniju iegāde, kurās jau ir rīcībspējīgie kolēģi. Finstar pielieto tieši minēto metodi”.

“Veiksmīga partnerība var tikt pamatota uz dominēšanas vai arī uzkrājumu līmenī. No paša sākuma ir nepieciešams vienoties un rakstveidā fiksēt, kurš par ko ir atbildīgs un uz kādiem nosacījumiem partnerība var tikt sadalīta, ja to vēlēsies viena no pusēm. Kompetentie partneri vienmēr ir pluss, ja jūs iemācīsieties ar viņiem komunicēt un veidot organizāciju, kura būtu spējīga konsolidēt un atbalstīt viņu savstarpējo saskarsmi. Jebkura liela uzņēmējdarbība ir pamatota galvenokārt uz emocionālās līderības. Prasme radīt sev apkārt tādu vidi, lai cilvēkiem būtu interesanti strādāt ar jums. Pašsaprotams, attiecību nodibināšana ar partneriem – cilvēkiem ar nopietnām ambīcijām un iedomību, sevišķi nosacītā interešu konflikta situācijā, kurš ir vērojams jebkurā partnerībā, — ir ārkārtīgi sarežģīts uzdevums. Bet vai tad kāds ir teicis, ka uzņēmējdarbība – tas ir viegli?”