OLEG BOYKO


Олег Бойко, специално за списание Forbes:

От статията „Как да станеш милиардер: твоят «вътрешен кълвач» и други важни лични черти“.

„Има едно качество, което аз наричам «вътрешен кълвач» - последователен, упорит стремеж за постигане на целите, постоянно безпокойство, когато всеки резултат се превръща в междинна стъпка по пътя към следващия резултат. И това качество е вродено. То може да се прояви рано или късно, под влиянието на друг човек, преобладаващите обстоятелства или просто само по себе си. Но без такъв "вътрешен кълвач" по -нататъшният успех е невъзможен."

„Ако бизнес процесът е проектиран така, че хората, които участват в него, са доволни и щастливи (всеки по свой начин), резултатите ще последват. Емоциите са най-мощен двигател, единствената универсална валута на човечеството. Следователно, ако вие умеете да управлявате емоционалната сила, може да контролирате всичко. С други думи, цялата биосфера на съзнанието ”.

„Какво още отличава успешните бизнесмени? Едновременното наличие на аналитичен интелект заедно с креативност, а също така изобретателност и способност за намиране на нестандартни подходи. В историите на мнозинството милиардери има една обща черта - всеки от тях е правил доста познати неща, но много по-добре от останалите. Дори Стив Джобс, като цяло, не направи нови открития."

„Големите пари и големият успех не могат да не повлияят на характера на човека. Човек до известна степен е химически робот и действа в зависимост от това, какъв е съставът на кръвта у него и емоционалният  фон в даден конкретен момент. Наличието на много пари причинява повишено ниво на психологически стрес, изисква мобилизация на волята и в крайна сметка води до рязко увеличаване на сложността на решаваните проблеми. Ако сте попаднали в благоприятна ситуация и случайно сте спечелили повече, отколкото ви се полага по природа, тогава това ще бъде натоварващо за вашия психологически организъм, може да изгорите. Като резултат вие ще попаднете в неудобна по определяне ситуация, която ви принуждава да правите грешка след грешка, докато новооткритото богатство не се изплъзне от пръстите ви."

От статията „Как да изградим партньорства, избягвайки конфликт на интереси“.

„Всички периоди в живота ми, с изключение на началното училище, бяха бурни и дори екстремни. Попадах в обстоятелства, които ме изпитваха и демонстрираха надеждността на хората около мен в различни ситуации. Често се налагаше да се разделям с партньори, които не оправдаха очакванията. Раздялата в това число не беше най-добрата. Всеки развод е кризисна ситуация. И прии все това всички свои бизнеси създадох и продължавам да създавам на партньорска основа”.

„Партньорството е обмяна на компетенции и допълнителни навици. Партньорите са основният актив и движеща сила на всеки проект във всяка компания. Те могат да бъдат инвеститори, стратези, преговарящи, анализатори (деловата мъдрост, основана на опита е много важно нещо) и управляващи партньори. Когато има пари, най-бързият начин за развитие на бизнеса е придобиване на компании, в които вече има дееспособни колеги. Finstar използва точно този метод."

„Успешното партньорство може да бъде изградено върху доминиране или на ниво спестявания. От самото начало е необходимо да се договори и писмено да се фиксира, кой отговаря за какво и при какви условия партньорството може да бъде разделено, ако страната това желае. Компетентните партньори винаги са плюс, ако се научите как да общувате с тях и изграждате организация, способна да консолидира и поддържа тяхната комуникацията помежду си. Всеки голям бизнес се основава преди всичко на емоционално лидерство. Способността да създадете такава среда около себе си, така че хората да имат интерес да работят с вас. Разбира се, изграждането на отношения с партньори, хора със сериозни амбиции и самомнение, особено в ситуация на условен конфликт на интереси, който съществува във всяко партньорство, е доста сложна задача. Но някой каза ли, че бизнесът – това е лесно?"