OLEG BOYKO


Es uzskatu, ka ar mērķi nopelnīt vairāk naudas vajadzētu darīt to, kas ir jau ir bijis izdomāts pirms tevis, bet jādara tas labāk par citiem. Visas idejas lielas naudas pelnīšanai ir saistītas nevis ar jautājumu: "Ko man darīt?", bet drīzāk ar jautājumu: "Kā man to izdarīt?".

- OĻEGS BOIKO

Oļegs Boiko – uzņēmējs

Oļegam Boiko ir vairāk kā trīsdesmit gadu pieredze uzņēmējdarbībā dažādos segmentos visā pasaulē. Pie tām ir attecināmi: banku sektors, digitālie finanšu pakalpojumi, mazumtirdzniecība, izklaide, tehnoloģijas un telekomunikācijas.

1996. gadā Oļegs Boiko ir dibinājis starptautisko investīciju kompāniju Finstar Financial Group, kura ir kļuvusi par uzņēmēja vislielāko projektu. Jau vairāk kā divdesmit gadus grupa veiksmīgi investē perspektīvajās kompānijās. Pateicoties lielajai pieredzei izdevīgo darījumu noslēgšanā un konkurētspējīgo stratēģiju izstrādei Finstar īsajos termiņos izved uzņēmumus tirgus līderu pozīcijās.

Pēdējos gados Oļegs Boiko ir būtiski paplašinājis un stiprinājis savu uzņēmējdarbības portfeli. Kopš 2011. gada Finstar Financial Group ir sākusi aktīvi investēt finanšu tehnoloģiskajā jomā. Šodien grupa veiksmīgi realizē projektus finanšu pakalpojumu, informācijas tehnoloģiju, FMCG mazumtirdzniecības, mēdiju un izklaides jomā.Kompānijas investīciju ģeogrāfija aptver vairāk, kā 30 pasaules valstis, bet aktīvi veido vairāk kā $2 mlrd. Oļegs Boiko uzskata, ka izmaiņas patērētāju uzvedībā, sasniegumi mākoņu tehnoloģiju jomā, augoša mobilo ierīču jauda un pieejamība, kā arī data science (tulk. no angļu “datu zinātnes”) parādīšanās pauž izaicinājumu tradicionālo banku uzņēmējdarbības modeļiem.

Nokoncentrējot savus spēkus uz revolucionāriem finanšu tehnoloģiju risinājumiem, Oļegs Boiko ir novirzījis investīcijas digitālās finansēšanas jomā. Finstar investējamās kompānijas ir orientētas uz to cilvēku vajadzībām, kuri ir izslēgti no tradicionālo finanšu pakalpojumu sektora  vai arī nav apmierināti ar banku servisa kvalitāti.

Oļega Boiko investīcijas finanšu un informācijas tehnoloģijās

Investīciju misijas finanšu tehnoloģiju jomā galvenais mērķis, ko iezīmē Oļegs Boiko, ir ilgtermiņa attiecību nodibināšana ar klientiem, ne tikai apmierinot viņu aktuālās vajadzības, bet arī palīdzot viņiem veidot stabilu finanšu nākotni.

Starptautiskais investors Oļegs Boiko nosauc finanšu tehnoloģiju industriju parvislielāko “zilu okeānu” pasaulē”. Kā bija atzīmēts Finextra media, uzņēmējs uzskata, ka neeksistē analoģiska nozare, kur pastāvētu tik zema konkurence. Nokoncentrējis uzmanību uz prātīgām investīcijām, Boiko plāno izveidot pareizo mozaīku un radīt sistēmu, virzīto uz to fizisko personu vajadzību apmierināšanu, kurām nav piekļuves visiem banku pakalpojumiem.

Lielā skaita jauno projektu esamībai mūsu portfelī, kuri atrisina vienu un to pašu problēmu no dažādiem skatu punktiem, ir nozīmīgā pakāpē jāatbalsta mūsu investīciju stratēģiju” (sīkāk par Oļega Boiko interviju FS Tech šeit).

Viens no iemesliem, kādēļ Oļegs Boiko velta sevišķo uzmanību investēšanai finanšu tehnoloģiju jomā, ir vēlme izveidot līderi alternatīvas finansēšanas nozarē. Investīciju grupa jau ir atvērusi pašu kompāniju Digital Finance International (DFI), kurā strādā ar digitālajām finansēm un sniedz pakalpojumus attīstības stadijā esošajos tirgos.

Oļegs Boiko – banku eksperts

Banku sektors ir vēl viens virziens, par kuru profesionāli interesējas Oļegs Boiko. Minētā joma ir viena no uzņēmēja pamatdarbības jomām, panākumus kurā investors ir guvis vēl pašā savas karjeras sākumā.

2003. gadā Finstar ir iegādājusies Latvijas komercbankas Baltic Trust Bank akciju kontrolpaketi. Finstar vadībā bankā ir iegājusi aktīvas attīstības fāzē, esošais uzņēmējdarbības īstenošanas modelis ir ticis pārskatīts un optimizēts. Vēlāk Boiko ir pārdevis akciju kontrolpaketi General Electric banku un finanšu struktūrvienībai GE Capital. 

Oļega Boiko pieredze banku jomā ļauj viņam ideāli apzināties nepilnības pašreizējā banku apkalpošanas sistēmā. Pateicoties uzkrātajām zināšanām ekspertam izdodas piedāvāt mērķtiecīgus, inovatīvus un praktiskus risinājumus. Konkrēti, viņa priekšlikumi tiek realizēti pateicoties investīcijām un alternatīvo digitālo finanšu platformu virzīšanai.

Boiko uzskata, ka partnerattiecības starp finansiāli tehnoloģiskajām kompānijām un bankām pienesīs stratēģisko vērtību abām pusēm. 

Intervijā Fstech mediainvestors Oļegs Boiko teica: “Finstar tiecas uz tādas sistēmas izveidi, kura ļaus mums sniegt finanšu pakalpojumus šiem nepietiekami apkalpojamiem segmentiem. Pēc būtības, mēs radam jaunas paaudzes finanšu starpniekus, izmantojot ievērojami lielos datus un mākslīgo intelektu, kā arī jaunas tehnoloģiskās platformas”. 

Oļega Boiko iniciatīvas Paraolimpisko spēļu atbalstīšanā 

Korporatīvās sociālās atbildības ietvaros Finstar atbalsta Paraolimpiskā sporta fondu Parasport foundation (“Parasports”). Tas ir nekomerciālais labdarības fonds, kuru Oļegs Boiko ir nodibinājis 2006. gada ziemas Paraolimpisko spēļu Turīnā laikā.

2016. gadā Fonds ir nosvinējis savu desmitgadi, paplašinot labdarības darbību jaunajos ģeogrāfiskajos reģionos visā Āzijā. Saskaņā ar Oļega Boiko vārdiem daudzu gadu garumā “Parasports” ir palīdzējis paraolimpiešiem visā pasaulē realizēties visās dzīves jomās, nodarboties sporta sekcijās, pilnveidoties un sasniegt Olimpa virsotnes.

Labdarības fonds “Parasports” paliek uzticīgs saviem galvenajiem principiem: sniegt ne tikai finansiālo atbalstu, bet arī palīdzību vitāli svarīgajā rehabilitācijā un sociālajā adaptācijā. 

Kopš 2015. gada Oļegs Boiko ir Starptautiskās sporta federācijas cilvēkiem ar ierobežotām fiziskām iespējām Attīstības komitejas (IWAS) loceklis, viens no Paraolimpiskās kustības dibinātājiem ar misiju attīstīt profesionālās iespējas sportistiem un maksimāli izvērst viņu potenciālu.